Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Powinnaś żyć dla siebie i nie oglądać się za siebie. Żyjemy do przodu. Czas spełniać swoje marzenia. Postaw na siebie. Bierz z tego życia, to co najlepsze. Życie nauczyło mnie, by niczego nie planować.
— Gabriela Gargaś
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
0636 18f8 390
Reposted frommaliwa maliwa viaForestMan ForestMan
3376 b03e 390
Reposted fromtonightless tonightless viahelenburns helenburns
Marzyłam o tym, co się właśnie dzieje.
Ready for weekend adventure
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaForestMan ForestMan
2519 f284 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, "Szczęściarz"
1737 8a54 390
Reposted from4777727772 4777727772 viadojenka dojenka
4490 87a8 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement
3295 e44e 390
Reposted frommangoe mangoe viadesinteressement desinteressement
9123 a5ee 390
7946 7b35 390
Reposted fromrubinek rubinek viamissmiserable missmiserable
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viadojenka dojenka
1441 b949 390
Reposted frompiehus piehus viamissmiserable missmiserable
if people sat outside and looked at stars each night, i bet they'd live a lot differently. when you look into infinity, you realize there are more important things.
— Calvin and Hobbes
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viadojenka dojenka
4352 f5cd 390
Reposted fromnyaako nyaako viahelenburns helenburns
5349 df31 390
5566 c3eb 390
1424 f5a0 390
Reposted from4777727772 4777727772 viahelenburns helenburns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl