Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
I'm trying not to think about you
Can't you just let me be?
1781 5060
Reposted bykrybus krybus
1768 27ae 390
Lose yourself to dance!
And we will never be alone again
'Cause it doesn't happen every day
Kinda counted on you being a friend
Can I give it up or give it away
— Instant Crush - Daft Punk
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromyourholypope yourholypope viamvtevrrr mvtevrrr
Ufasz mi?
1283 2107 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamvtevrrr mvtevrrr
6739 2bcb 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viamvtevrrr mvtevrrr
Are you doing it special to make me hate myself for loving you?
Reposted byflawsandall flawsandall
you making mindfuck in my mind every fucking day
and i don't know what to say
'cause you're so sweet,so delicate
you're telling me things that makes me think off you
is it true,is it true?
i'm not sure...
Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło. Czas dla mnie w miej­scu przystanął. 
— Edward Stachura
Reposted fromlost-memories lost-memories viamvtevrrr mvtevrrr
"przepraszam, że piszę nie chcę przeszkadzać zastanawiam się tylko jak ci bije moje serce"
— Maria Goniewicz
Dzisiaj jest ten dzień w którym mam ochotę sobie coś zrobić
i chyba coś zrobię...
Reposted byanotherwaytodie anotherwaytodie
I feel nothing
or
I feel everything.
I don’t know which is worse.
— 2 am thoughts (via brokenboob)
Reposted fromPoooly Poooly viamvtevrrr mvtevrrr
Jest mi mdło
boli mnie głowa
zeschły mi wargi
to żaden wiersz
po prostu chcę
żebyś wróciła
— Włodzimierz Szymanowicz
9359 3b57 390
Reposted fromsmuteczeek smuteczeek viamvtevrrr mvtevrrr
Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się – znaczy: nigdy nie zaczęło się. Gdyby prawdziwie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się.
Cokolwiek prawdziwie się zaczyna – nigdy się nie kończy.
— Edward Stachura, Fabula Rasa
3377 e8d2 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamvtevrrr mvtevrrr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl